پیگیری سفارش

لطفا شماره پیگیری خود را وارد کنید

شما میتوانید با وارد کردن شماره ای که هنگام تحویل نمونه خود به آزمایشگاه پویان اکسیر دریافت کرده اید,در کادر مقابل وضعیت انجام آنالیز خود را مشاهده فرمایید.