ثبت درخواست آنالیز FE-SEM

  • Hidden
  • کد نمونهترکیب شیمیایی نمونهتوضیح متقاضی در ارتباط با ساختار نمونه 
  • لطفا مجموع تعداد نمونه های خود را بنویسید
  • Accepted file types: jpg, pdf, Max. file size: 64 MB.
    می توانید نمونه تصاویر مورد انتظار خود را برای راهنمایی اپراتور دستگاه در این قسمت بارگذاری کنید. حداکثر حجم مجاز ۱ مگابایت و فرمت های مجاز zip و rar می باشد.
  • ۰ ریال