کشیدگی ردیف و محتوا
0
دسته بندی

دسته‌بندی نشده

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد

اطلاعیه
آزمایشگاه فناوری پویان موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد گردید.
این آزمایشگاه اولین آزمایشگاه تخصصی BET تخلخل سنجی در ایران میباشد که توانسته بعنوان آزمایشگاه همکار استاندارد شروع به فعالیت نماید . همچنین تمام آزمونهای BET این آزمایشگاه براساس استانداردINSO14525 آنالیز میگردد.

عضویت پویان

عضویت قطعی آزمایشگاه فناوری پویان در شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با تلاش و پیگیری‌های کارشناسان پژوهشی آزمایشگاه فناوری پویان و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، عضویت این آزمایشگاه‌ تحقیقاتی و تخصصی در این شبکه قطعی شد.
http://labsnet.ir/lab/695

بستن