برگزاری دوره های آموزشی

شرکت پویان برگزار کننده انواع دوره های آموشی انجام آنالیز های تخصصی میباشد.

این شرکت تا بحال موفق به برگزاری دوره ی آموزشی آنالیز BET بوده و گواهینامه ای این دوره نیز در لینک زیر قابل مشاهده هست.

گواهینامه دوره های آموزشی

برای دریافت و مشاهده ی گواهینامه های صادره از این شرکت به صفحه ی دریافت گواهینامه مراجعه فرمایید.