شرکت دانش بنیان فناوری پویان اکسیر کوشا

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی

میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده دراین مرکز جدیدترین میکروسکوپ الکترونی Field Emmision  موجود درکشور میباشد که نسبت به سایر میکروسکوپهای الکترونی از مزیت های بسیاری برخوردارمی باشد:

نسل جدید میکروسکوپ های الکترونی FESEM به دلیل قدرت بالای متمرکز کردن ستون الکترونی گسیل شده میتواند نمونه هایی را هم که دارای اکسید و یا سایر آلودگی ها میباشند به خوبی بررسی نماید.

از جمله مزایای میکروسکوپ الکترونی موجود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تهیه تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی و قدرت تفکیک بالا در حد نانو متر

 • تهیه آنالیز نیمه کمی توسط آنالیزور EDS برای عناصر بالاتر از بور(B) و نمونه های مجهول

 • تهیه آنالیز منطقه ای، آنالیز نقطه ای، آنالیز خطی و آنالیز صفحه ای

 • تعیین ضخامت پوششهای چند لایه با ضخامت کمتر از ۱ میکرو متر

 • تهیه تصاویر با ولتاژ پایین جهت نمونه های بیو لوژیکی، پلیمری و اتصالات سطحی نمونه ها

 

مشخصات دستگاه fesem

  مدل دستگاه: Fesem tescan mira 3

  ساخت کشور : چک

 

خدمات قابل ارائه:

 • آنایز عنصری نقطه ای EDX

 • آنالیز عنصری خطی (line scan)

 • تعیین پروفایل پراکندگی عناصر (mapping)

 • تهیه تصاویر میکروسکپی با بزرگنمایی و قدرت تفکیک (Resolution) بالا در حد نانومتر

 • تهیه آنالیز نیمه کمی توسط آنالایزر EDS برای عناصر بالاتر از بور (B) و نمونه های مجهول

 • تهیه آنالیز منطقه ای ، آنالیز نقطه ای (Spot) ، آنالیز خطی (Line Scan) و آنالیز صفحه ای (Map)

 • تعیین جنس و ضخامت پوشش های چند لایه با ضخامت کمتر از (۱µm)

 • تهیه تصاویر با ولتاژ پایین جهت نمونه های بیولوژیکی،پلیمری و اطلاعات سطحی نمونه ها

 • تهیه تصاویر سه بعدی از نمونه ها

 • شکست نگاری و بررسی مورفولوژی انواع نمونه ها (پودری،بالک و غیره)

 • تعیین اندازه ذرات پودر ها در ابعاد نانومتر

 • امکان انجام آنالیز تصویری از نمونه های خاص

نمونه های پودری باید دارای حداقل وزن ۱۰ میلی گرم باشند.

آماده سازی نمونه ها شامل پوشش دهی طلا می باشد. هرگونه آماده سازی دیگر بر عهده متقاضی است.

آماده سازی نمونه های پلیمری و شکست در نیتروژن مایع می بایستی توسط متقاضی صورت پذیرد.

برای انجام آنالیز EDS، مشخص نمودن عناصر تشکیل دهنده نمونه ضروری است.