logo

شرکت دانش بنیان فناوری پویان اکسیر کوشا

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

آنالیز گرما وزن سنجی

 آنالیز گرما وزن سنجی یکی از تکنیک های حرارتی است که تغییرات وزن ماده را به صورت تابعی از دما یا زمان در یک اتمسفر کنترل شده ثبت میکند. در این آزمون در یک اتمسفر کنترل شده طبق برنامه دمایی مشخص به نمونه حرارت اعمال میشود. تغییر وزن مواد به شدت به شرایط تجربی اعمال شده بستگی دارد. همچنین فاکتورهایی از قبیل جرم نمونه، حجم ، شکل و خصوصیات فیزیکی و سرعت گرمایش همگی بر منحنی به دست آمده تاثیر می توانند داشته باشند. از این تکنیک برای شناسایی و تعیین مقدار مواد فرار( آلی و غیر آلی) استفاده میشود. علاوه بر این پایداری حرارتی، خصوصیات تخریب، طول عمر و سینتیک واکنش نیز قابل بررسی است. TGA در صنایع مختلف از پزشکی تا بسته بندی کاربرد دارد.

خدمات قابل ارائه:

 • مطالعه پایداری و تجزیه حرارتی

 • بررسی دمای کاهش وزن و تخریب

 • بررسی میزان کاهش وزن

 • بررسی مراحل کاهش وزن

 • پایداری در برابر اکسیداسیون

 • اندازه گیری میزان رطوبت و مواد فرار

 • مطالعه تاثیر محیط بر مواد

 • مطالعه سینتیک تجزیه

 • تخمین طول عمر محصولات

 • مقایسه و شناسایی مواد مختلف

 • تعیین میزان پرکننده

 • شناسایی اجزای سازنده

 • تعیین میزان جذب رطوبت در شرایط مختلف

نمونه مورد اندازه گیری می تواند به صورت پودر جامد، توده(بالک) جامد و فیلم باشد و حداکثر دویست میلی گرم ماده مورد نیاز می باشد.