logo

شرکت دانش بنیان فناوری پویان اکسیر کوشا

مارا در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

میکروسکوپ الکترونی عبوری

در پژوهشهای مربوط به خواص مواد نانوساختاری میکروسکوپ الکترونی عبوری یکی از مهمترین و پرکاربردترین دستگاه هایی است که مورد استفاده قرار میگیرد. در اغلب مطالعات انجام شده روی خواص مواد نانوساختاری برای تعیین اندازه و شکل آنها از میکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده شده است.

این روش اندازه و شکل ذرات را با دقت حدود چند دهم نانومتر به دست میدهد که به نوع ماده و دستگاه مورد استفاده بستگی دارد. امروزه در بررسی خواص مواد نانوساختاری از میکروسکوپ عبور الکترونی با وضوح بالا High-Resolution استفاده می شود. علاوه بر تعیین شکل و اندازه ذرات به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری با استفاده از پراش الکترون و سایر سازوکارهای موجود در برخورد الکترون با ماده برخی ویژگی های دیگر مواد نانوساختاری مانند ساختار بلوری و ترکیب شیمیای را نیز می توان بدست آورد.

*آنالیز تنها برای نمونه های پودری است.
*نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۲۰ میلی گرم باشند.
*دیسپرسانت نمونه ها در آب و اتانول است
*تعداد عکس های آنالیز از ۱۵ تا ۳۰ عدد می باشد.