تولید کننده مواد نانو ساختار

مواد نانو ساختار

شرکت فناوری پویان در سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در زمینه تهیه و تولید مواد نانوساختار آغاز نموده است. این شرکت با بسیاری از شرکت ها، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و بطورکلی تولیدکننده های معتبر مواد نانوساختار همکاری داشته و به عرضه کننده اصلی محصولات نانوساختار در کشور تبدیل شده است. این شرکت علاوه بر عرضه نانوساختارهایی با کیفیت و تنوع بالا، با ارائه گارانتی و خدمات مشاوره ای رضایت مصرف کنندگان را مد نظر قرارداده و تمام توان خود را در این راستا به کار گرفته است..


نمونه های از انواع مواد نانو ساختار

نانوذرات مغناطیسی Fe3O4

این نانوذرات با مورفولوژی کروی و یکنواخت عرضه می گردند.
آنالیزهای XRD و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

نانوذرات هماتیت، α-Fe2O3

این نانوذرات با مورفولوژی جذاب به شکل بیضی و کاملا یکنواخت عرضه می گردند.
آنالیزهای XRD و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

نانوذرات هسته/پوسته Fe3O4/SiO2

این نانوذرات با مورفولوژی کروی و کاملا یکنواخت عرضه می گردند.
آنالیزهای XRD و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

نانوذرات تیتانیا، TiO2

این نانوذرات با مورفولوژی کروی و کاملا یکنواخت و سایز زیر ۱۰۰ نانومتر عرضه می گردند.
آنالیزهای XRD و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

مزوپورهای سیلیکا، SBA-15, MCM-41

مزوپورهای سیلیکایی با حفرات کاملا یکنواخت و سطح موثر بالا عرضه میگردد.
آنالیزهای XRD و BET همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

مزوپورهای سیلیکا ی اصلاح شده، SBA-15@X

مزوپورهای سیلیکای اصلاح شده همراه با عامل های متفاوت (طبق سفارش) شامل کلر، آمین، اپوکسید، تیول و… با حفرات کاملا یکنواخت و سطح موثر بالا عرضه میگردد.
آنالیزهای XRD و BET همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

مزوپور کربن، CMK-3

مزوپورهای کربن با حفرات کاملا یکنواخت و سطح موثر بالا عرضه میگردد.
آنالیزهای XRD و BET همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

مزوپورهای کربنی اصلاح شده، CMK-3@X

مزوپورهای کربن اصلاح شده با گروه های کربوکسیل و کلر با حفرات کاملا یکنواخت و سطح موثر بالا عرضه میگردد.
آنالیزهای XRD و BET همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

گرافن اکسید، GO

این نانوساختارهای صفحه ای با ضخامت های کاملا یکنواخت عرضه می گردند.
آنالیزهای XRD و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

لایه های دوگانه هیدروکسیدی، LDH

این نانوساختارهای صفحه ای با ضخامت های کاملا یکنواخت عرضه می گردند.
آنالیزهای XRD و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

نانوذرات پلیمری RF

این نانوذرات پلیمری رزورسینول-فرمالدهید با مورفولوژی جذاب به شکل کروی و کاملا یکنواخت عرضه می گردند.
آنالیزهای FT-IR و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

زئولیت ۴A

این زئولیت با مورفولوژی جذاب به شکل مکعبی و کاملا یکنواخت عرضه می گردند.
آنالیزهای XRD و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.

زئولیت ZSM-5

این زئولیت با مورفولوژی جذاب و کاملا یکنواخت عرضه می گردند.

آنالیزهای XRD و FESEM همراه با نانوذرات عرضه می گردد.